Power Up

Pewność siebie w nauce. Pewność siebie na całe życie.

Power Up to innowacyjny kurs dla uczniów szkół podstawowych, zaprojektowany przez Cambridge University Press. Program jest zorientowany na rozwijanie kompetencji językowych dzieci, jednocześnie wspierając ich rozwój osobisty i społeczny. Kurs łączy naukę angielskiego z różnymi dziedzinami wiedzy, sprzyjając rozwijaniu umiejętności XXI wieku. Power Up zapewnia dynamiczne i zaangażowane nauczanie z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, w tym książek, interaktywnych gier i multimedialnych narzędzi. Pozwala na postęp w nauce języka angielskiego, zgodnie z zasadami nauczania CLIL (Content and Language Integrated Learning), skutecznie przygotowując uczniów do dalszej edukacji.

Autorzy

Michael Tomlinson, Caroline Nixon

CEFR poziomy: A1 – B1