Egzaminy Międzynarodowe

Testy Cambridge English Qualifications dla dzieci, znane również jako Young Learners English (YLE), są zaprojektowane specjalnie dla dzieci w wieku 7-12 lat, które uczą się języka angielskiego. Oferują one przyjemne i motywujące doświadczenie egzaminacyjne, umożliwiające dzieciom pokazanie swoich umiejętności językowych w przyjaznym i dostosowanym środowisku.

YLE składa się z trzech poziomów: Starters (początkujący), Movers (średnio zaawansowany) i Flyers (zaawansowany). Każdy poziom testu ocenia cztery umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie.

Testy YLE są oparte na autentycznym materiale językowym, takim jak gry, opowiadania i piosenki, co sprawia, że są interesujące i angażujące dla dzieci. Dzieci mogą wykazać się swoimi umiejętnościami językowymi poprzez różne zadania, takie jak uzupełnianie luk w tekście, rozumienie ze słuchu, czytanie i odpowiedzi ustne.

Zdobycie certyfikatu Cambridge English Qualifications dla dzieci daje dzieciom dodatkową motywację do nauki języka angielskiego oraz potwierdza ich postępy i umiejętności. Certyfikat może również być przydatny przy aplikowaniu do szkół lub w przyszłości, jako dodatkowe osiągnięcie językowe.

Testy Cambridge English Qualifications dla dzieci (YLE) są uznawane na całym świecie i zapewniają solidną podstawę w zakresie języka angielskiego, rozwijając umiejętności komunikacyjne dzieci i zwiększając ich pewność siebie w posługiwaniu się językiem.

Egzamin A2 Key jest pierwszym z serii egzaminów Cambridge English Qualifications dla dorosłych, który potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. Poziom egzaminu: Elementary (Podstawowy) = A2 wg Poziomów Rady Europy

A2 Key for Schools to egzamin o tym samym poziomie co A2 Key, ale dostosowany do zainteresowań i doświadczeń młodzieży szkolnej. Certyfikat uzyskany po zdaniu A2 Key for Schools jest honorowany na całym świecie.

Przystąpienie do tego egzaminu jest wartościowe dla osób, które mają około 250 godzin nauki i posiadają podstawową znajomość angielskiego w mowie i piśmie. Jest to pierwszy krok w budowaniu kompetencji językowych potrzebnych do przyszłej kariery lub studiów.

Podczas egzaminu A2 Key/A2 Key for Schools powinieneś umieć zadawać i odpowiadać na pytania o sobie i innych ludziach, rozumieć ogłoszenia i instrukcje podawane przez osoby mówiące wolno i wyraźnie, oraz wyrażać swoje opinie na temat przeczytanych lub usłyszanych treści.

Egzamin składa się z trzech części: Reading and Writing (czytanie ze zrozumieniem i pisanie), Listening (słuchanie) oraz Speaking (mówienie). Część ustna odbywa się w innym dniu, w parze z innym kandydatem i jest oceniana przez dwóch egzaminatorów. Dwie pierwsze części trwają około 1,5 godziny, przy czym Reading and Writing stanowi 50% punktacji, Listening – 25%, a Speaking – 25%.

Egzamin B1 Preliminary jest dowodem na to, że potrafisz używać języka angielskiego w codziennych sytuacjach. Dodatkowo, dostarcza Ci podstaw do zdobywania kolejnych kwalifikacji językowych, przydatnych w studiach lub pracy. Poziom egzaminu: Intermediate (Ponadpodstawowy) = B1 wg Poziomów Rady Europy (CEFR)

B1 Preliminary for Schools to egzamin o tym samym poziomie co B1 Preliminary, ale dostosowany do zainteresowań i doświadczeń młodzieży szkolnej. Certyfikat uzyskany po zdaniu B1 Preliminary for Schools jest honorowany na całym świecie.

Przystąpienie do tego egzaminu ma wiele wartości. Przygotowanie do B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools pozwoli Ci posługiwać się językiem angielskim podczas podróży lub pracy, a także obsługiwać anglojęzycznych klientów.

Aby przystąpić do egzaminu, powinieneś umieć rozmawiać o swoich upodobaniach i niechęciach oraz dyskutować na te tematy z innymi ludźmi. Powinieneś także rozumieć pisane i mówione komunikaty oraz instrukcje oraz pisać osobiste listy lub robić notatki na spotkaniach lub podczas dyskusji.

Egzamin składa się z czterech części: Reading (czytanie ze zrozumieniem), Writing (pisanie), Listening (słuchanie) i Speaking (mówienie). Reading, Writing i Listening zdajesz w jednym dniu, a część ustna odbywa się w tym samym lub innym dniu, w parze z innym kandydatem, przy obecności dwóch egzaminatorów.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu to: Reading – 45 minut, Writing – 45 minut, Listening – 30 minut, Speaking – 12-17 minut na jedną parę kandydatów. Punkty przypisane do każdej części stanowią równą część całkowitej punktacji egzaminu, czyli 25% dla każdej z nich.

Egzamin B2 First, znany również jako First Certificate in English (FCE), potwierdza, że posiadasz wystarczający poziom znajomości języka angielskiego, aby pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym.

B2 First for Schools (FCEfS) to egzamin na tym samym poziomie co B2 First (FCE), a certyfikat otrzymany po zdaniu tego egzaminu jest honorowany na całym świecie. Jedyna różnica między tymi dwiema wersjami egzaminu polega na tym, że zagadnienia i tematy poruszane w B2 First for Schools są dostosowane do zainteresowań i doświadczeń młodzieży szkolnej.

Poziom zaawansowania językowego egzaminu to Upper Intermediate (Średnio zaawansowany) zgodnie z Poziomami Rady Europy (CEFR).

Przystąpienie do tego egzaminu ma wiele korzyści. Jeśli chcesz pracować w anglojęzycznej firmie, mieszkać w kraju, gdzie językiem komunikacji jest angielski, lub wziąć udział w kursie przygotowującym/wstępnym do studiów w języku angielskim, przygotowanie do B2 First jest dla Ciebie.

Egzaminy Cambridge English Qualifications są uznawane przez ponad 25 000 organizacji na całym świecie, w tym pracodawców, uczelnie wyższe i instytucje rządowe.

Egzamin B2 First (FCE):

 • Jest uznawany przez ponad 150 polskich uczelni wyższych i 2 000 uczelni zagranicznych.
 • Honorują go renomowani pracodawcy, takie jak Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wielu innych.
 • Pozwala na zaliczenie zajęć z języka angielskiego na studiach w Polsce, zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz udział w programach wymiany międzyuczelnianej.
 • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym umożliwia nauczanie języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce.
 • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.
 • Umożliwia podjęcie studiów pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

Sprawdź, pełną listę uznawalności egzaminu Cambridge English: First.

Wygląd egzaminu B2 First:

Egzamin B2 First składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Część ustna odbywa się w innym lub tym samym dniu, w parze z innym kandydatem, w obecności dwóch egzaminatorów.

B2 First / B2 First for Schools:

 • Reading and Use of English: 1 godzina 15 minut.
 • Writing: 1 godzina 20 minut.
 • Listening: 40 minut.
 • Speaking: 14 minut na 1 parę kandydatów.

Punkty przypisane do poszczególnych części egzaminu stanowią procent całkowitej punktacji: Reading and Use of English – 40%, Writing – 20%, Listening – 20%, Speaking – 20%.

Aby przystąpić do egzaminu, powinieneś umieć:

 • Pisać krótkie raporty i e-maile.
 • Wyjaśniać pomysły lub prowadzić szczegółową rozmowę po angielsku.
 • Rozumieć język używany w telewizji i prasie.

Egzamin C1 Advanced (CAE), znany również jako Certificate in Advanced English (CAE), jest potwierdzeniem, że posiadasz zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego, który jest oczekiwany od profesjonalistów pracujących w biznesie lub studentów studiów licencjackich.

Poziom egzaminu to Zaawansowany (C1) zgodnie z Poziomami Rady Europy. Istnieje wiele powodów, dla których warto przystąpić do tego egzaminu:

 • Przygotowanie do egzaminu C1 Advanced umożliwia udowodnienie pracodawcom i uczelniom wyższym, że płynnie i pewnie posługujesz się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych i akademickich.
 • C1 Advanced jest jednym z najbardziej popularnych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym (C1).
 • Jest honorowany przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe.
 • Wielu renomowanych pracodawców, takich jak Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o., uznaje ten certyfikat.
 • Zdanie egzaminu C1 Advanced umożliwia zaliczenie zajęć z języka angielskiego na studiach w Polsce, zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz udział w programach wymiany międzyuczelnianej.
 • Po odpowiednim przygotowaniu pedagogicznym, certyfikat C1 Advanced pozwala nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce.
 • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) uznaje go jako dokument potwierdzający umiejętności językowe do nadania stopnia dyplomatycznego.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej honoruje certyfikat C1 Advanced jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • Egzamin C1 Advanced jest honorowany przez ponad 3 tysiące instytucji na całym świecie, w tym uczelnie wyższe, pracodawców i agencje rządowe. Jest uznawany m.in. przy rekrutacji na większość brytyjskich uczelni, przyznanie aż do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff, rekrutację na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii oraz uzyskanie wizy studenckiej do Australii. Jest również przyjmowany przy rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie.

Egzamin CAE składa się z czterech części, które zdajesz w ciągu jednego dnia: Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Część ustna odbywa się w innym lub tym samym dniu, gdzie zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu C1 Advanced:

 • Reading and Use of English: 1 godzina 30 minut
 • Writing: 1 godzina 30 minut
 • Listening: 40 minut
 • Speaking: 15 minut na 1 parę kandydatów

Punkty przypisane do poszczególnych części stanowią procent całkowitej punktacji: Reading and Use of English – 40%, Writing – 20%, Listening – 20%, Speaking – 20%.

Aby przystąpić do egzaminu, powinieneś umieć:

 • Pisać kompleksowe raporty i e-maile oraz robić notatki podczas spotkań lub wykładów.
 • Prezentować złożone problemy po angielsku.
 • Rozumieć różnorodne teksty, od beletrystyki po prasę opiniotwórczą.