Strefa rodzica

Główne cele przedszkola

Doskonałe przygotowanie do edukacji szkolnej.

Pracę z dziećmi opieramy na zatwierdzonym przez Kuratorium i popularnym na całym świecie programie „Klucz do uczenia się”, Kdus. Jest to program rozwoju poznawczego opartego na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.
Więcej informacji na temat KdUs

"Dzięki Kdus dziecko zaczyna wierzyć w siebie i swoje możliwości."

Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności:

Umiejętność samoregulacji – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań.

Umiejętności poznawcze – to rozwój intelektualny i kreatywny. Program „Klucz do uczenia się” rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji.

Umiejętności komunikatywne – to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. Służy temu praca w parach, refleksja grupowa, praca zespołowa, wspólne sukcesy, wspólna zabawa, czy wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego.

Sukces programu Key to Learning i olbrzymie zainteresowanie programem środowiska specjalistów edukacji dziecięcej w Wielkiej Brytanii sprawiły, że został sprowadzony do Polski, przetłumaczony na nasz język i dostosowany do polskich realiów i potrzeb

Korzyści dla dzieci

Poniżej znajdą Państwo opinie wielu nauczycieli pracujących z dziećmi i stosujących program Kdus.

 • jest „drogowskazem” (wskazuje strategie do dalszego rozwoju),
 • pozwala na wielokierunkowy, wszechstronny rozwój
 • umożliwia gromadzenie doświadczeń niezbędnych do kształtowania późniejszych umiejętności
 • wprowadza w życie rytm i systematyczność („krok po kroku”)pomaga zrozumieć świat za pomocą symboli
 • rozbudza ciekawość poznawczą
 • kształci wrażliwość i uczy sposobów wyrażania emocji
 • umożliwia zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań i środków wyrazu
 • poszerza zakres mowy dziecka
 • doskonali relacje w grupie rówieśniczej
 • wskazuje na „mocne strony” osobowości
 • pokazuje i uczy relacji społecznych
 • uczy pracy w grupie/zespole
 • daje radość
 • stwarza warunki do wielostronnego rozwoju dziecka
 • uczy „uczenia się”ułatwia poznawanie świata
 • wyzwala szybki przyrost nowych umiejętności
 • nie hamuje własnej inwencji poprzez odtwarzanie i zapamiętywanie
 • wyzwala własną aktywność każdego dziecka
 • uczy samodzielności
 • rozwija poczucie własnej wartości
 • pozwala osiągnąć „sukces”

Nauka języka angielskiego oraz francuskiego lub hiszpańskiego

Codzienna nauka języka angielskiego, prowadzona będzie w oparciu o program opracowany przez specjalistów Pearson Longman. „My First English Adventure” to kurs dla trzy-, cztero- i pięciolatków. Znane dzieciom postacie z kreskówek Walta Disneya pomagają przedszkolakom w nauce języka angielskiego. Kursowi towarzyszy wyjątkowy pakiet materiałów dodatkowych. Jest to wymarzony kurs dla przedszkolaków.

 • Multisensoryczne gry motywują do nauki.
 • Wideo z ulubionymi postaciami z bajek i filmów Disneya wzbogaca lekcje.
 • Czar historii sprawia, że uczniowie są zafascynowani językiem angielskim.
 • Piosenki, naklejki, rysunki i zabawy ruchowe pozwalają nauczycielowi uwzględnić rozmaite potrzeby dzieci, wynikające z różnych stylów uczenia się.
 • DVD, plakaty, karty obrazkowe, naklejki i cd z piosenkami ułatwiają pracę nauczycielowi, urozmaicają lekcje i sprawiają, że mali uczniowie nigdy się nie nudzą.

Rozwój kulturalny dzieci, uwrażliwienie ich na sztukę

W tym celu dzieci w każdym miesiącu będą:

 • oglądały teatrzyk i uczestniczyły w warsztatach teatralnych,
 • chodziły do kina,
 • spotykały się z dziećmi ze szkoły muzycznej i poznawały instrumenty muzyczne oraz słuchały koncertu w ich wykonaniu,
 • chodziły do muzeum lub galerii.