Nasze metody

Jak pomóc dziecku w nauce ?

Prosimy o:
 • upewnienie się, że dziecko przychodzi na zajęcia punktualnie i przynosi ćwiczenia oraz zeszyt,
 • upewnienie się, że dziecko odrobiło pracę domową,
 • angażowanie się w naukę dziecka – pytanie o to, co zrobiło na lekcjach. Można poprosić o zaprezentowanie tego, czego nauczyło się na zajęciach – im więcej dziecko będzie ćwiczyć, tym wieksze zrobi postępy w nauce.
 • przekonanie dziecka do korzystania z naszej biblioteki.

Na kursach dla dzieci i młodzieży wprowadziliśmy system trzech ostrzeżeń

Jeżeli dziecko zachowuje się niepoprawnie otrzymuje pierwsze ostrzeżenie.

Jeżeli złe zachowanie powtórzy się, zostaje zaproszone na rozmowę do dyrektora.

Kolejnym krokiem jest poinformowanie rodziców.

Nasze zasady

Uczestnikom nie wolno:
 • niszczyć czyjejś własności,
 • odmawiać brania udziału w grach i ćwiczeniach podczas zajęć,
 • stale spóźniać się na zajęcia,
 • jeść i pić w czasie zajęć,
 • używać telefonu komórkowego na zajęciach,
 • nie odrabiać prac domowych,
 • nosić obuwia podczas zajęć.

Zdrowie i bezpieczeństwo

W Klubie Języka Angielskiego SM staramy się, aby miejsce nauki było bezpieczne – gwarantuje to wyposażenie budynku, w którym odbywają się kursy.

Prosimy rodziców o powiadomienie nas, jeśli Państwa dziecko spóźni się na zajęcia lub musi wyjść wcześniej. Z kolei Klub Języka Angielskiego SM skontaktuje się z Państwem, gdy uczeń opuści trzy kolejne lekcje.

Prosimy również o informację, jeżeli zmieni się Państwa adres lub numer telefonu.

Uczestnicy kursu nie powinni biegać w budynku i jego otoczeniu oraz grzecznie się zachowywać i odnosić z szacunkiem do innych.